Hlavní menu:

28.09.2008 [neděle] - 02.10.2008 [čtvrtek], kategorie: Setkání

Psychorehabilitační a sociálně aktivizační pobyt pro sluchově postižené děti a jejich rodiče

Občanské sdružení EPHATA

EPHATA občanské sdružení

E-fektivní

P-omoc lidem s

HA-ndicapem sluchovým

TA-ké vy se otevřte jim!

Naše občanské sdružení má roční výročí svého založení. Jsme hrdi na to, že PRAHA byla pátým městem v EVROPĚ, kde před 222 léty byla cíleně zavedena péče a vzdělávání sluchově postižených.

Císař Josef II. k tomu dal souhlas 16. září 1786, když byl na vojenských manévrech v Praze – Hloubětíně, kde má sídlo také naše sdružení.

EPHATA o.s. také „bojuje" o státní a jiné dotace, které ovšem nedostává. Zásluhou vstřícných a naši dobrodinkou prospěšnou práci oceňují hodní donátoři a dárci.

Cílem Ephaty je získávat zájemce o problematiku sluchového postižení a věnovat se zdravotním, společenským, psychickým a výchovně vzdělávacím problémům se kterými je sluchové postižení spojeno.

Za tímto účelem sdružení provádí osvětu ve společnosti týkající se sluchového postižení, které je neviditelné a jehož důsledkem podle závažnosti postižení je obtížná komunikace.

Ing. Červenáková Anežka – předsedkyně EPHATY o.s.

V Chaloupkách 29

198 00 Praha 14

Tel: 281 863 921

Mob: 721 549 408

E-mail: evachmatalo@seznam.cz

Pořadatel:

Ing. Červenáková Anežka – předsedkyně EPHATY o.s.
V Chaloupkách 29
198 00 Praha 14
Tel: 281 863 921
Mob: 721 549 408
E-mail: evachmatalo@seznam.cz

Ke stažení: Prihlaska.jpg, 2 MB; Hodnoceni.jpg, 640 kB


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2010