Hlavní menu:

14.11.2012 [středa], kategorie: Setkání

„Jak vést dítě k odolnosti v dnešním světě?“

Sál Orla, Lannova 2, Č. Budějovice
„Jak  vést dítě k odolnosti v dnešním světě?“

Kdy jste se začala zabývat tématem odolnosti dítěte?
Tématu psychické odolnosti dítěte jsem se začala věnovat, když jsem se sama stala matkou. Řekla jsem si, že chci vychovat slušné a hodné lidi. Často jsem ale dostávala a dostávám od rodičů následující dotaz: Mé dítě je příliš hodné, nechá si všechno líbit. Jak to máme udělat, aby se lépe prosadilo a ubránilo? Tak, jak jsem společně s těmito rodiči hledala odpověď na otázku, pátrala jsem i po tom, jak to vnímám já. Dostala jsem se v úvahách dál, než jsou tahanice na pískovišti. Nestačí vychovat jen slušné a hodné lidi. Hodní a slušní lidé musí být také dostatečně silní na to, aby obstáli, aby své hodnoty obhájili tváří v tvář zlu nebo nepřízni osudu.

Nabízíte tedy rodičům a jejich dětem cesty, jak se zlu vyhnout?
Ač bychom si ze všech sil přáli uchránit naše děti od všeho zlého, nemůže se nám to nikdy povést dokonale. proto je lepší děti vybavit tak, aby se k životu stavěly čelem a nenechaly se semlít okolnostmi. Lidé mluví o tom, že "doba" je taková uspěchaná, náročná, nepřející lidským vztahům. Za různé problémy může "tato doba". "Tuto dobu" dělají ovšem lidé a pokud se jí nepodaří změnit nám, pak doufejme, že naše děti si svou "dobu" nebo aspoň svůj vlastní život uspořádají jinak - třeba zpomalí, budou méně podléhat manipulaci médií, budou více myslet na své blízké a na své životní prostředí.

Které období považujete ve výchově k odolnosti za klíčové?
Nejcitlivějším obdobím pro vývoj psychické odolnosti dítěte je předškolní věk. před tím i po tom můžeme do tohoto vývoje významně vstupovat. Z toho důvodu velmi často mluvíme o předškolních dětech. Většina zásad však platí univerzálně u dětí i dospělých.

Co můžete nabídnout při přednášce v Českých Budějovicích jihočeským rodičům konkrétně?
Samozřejmě zprostředkování tohoto významného tématu co nejširší veřejnosti. Naše společná práce vychází z vědeckého výzkumu, ale také z praxe s rodinami a dětmi a také učiteli a učitelkami. Já se věnuji převážně teortickému zázemí, výzkumu a práci s učiteli a učitelkami. Spoluautorka Lucie Suchochlebová Ryntová s sebou přinesla zkušenosti z práce s mládeží na zážitkových táborech, angažovaností pro rozvoj waldorfských škol a práce s rodinami v o.s. Aperio. Snad jsme díky těmto zkušenostem schopné poskytovat rady použitelné pro rodiče, učitele a další děti, které s dětmi pracují, doporučujeme praktická cvičení a nabídneme i vhodnou literaturu.


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2010