Hlavní menu:

07.03.2014 [pátek] - 08.03.2014 [sobota], kategorie: Setkání

Duchovní obnova s hudbou

Volfířov
Duchovní obnova s hudbou

Fara ve Volfířově je dobře vytápěná (tepelná čerpadla), v budově je k dispozici společenská místnost i kaple, stravování bude zajištěno společně. 
Volfířov je malá klidná vesnička, leží nedaleko Dačic (6km východně).

Stabat mater, Op. 58, oratorium pro sóla, sbor a orchestr je jedno z nejkrásnějších zhudebnění starého církevního hymnu Stabat Mater Dolorosa (Stála Matka bolestná) od Antonína Dvořáka.
Vznik kantáty „Stabat mater“ spadá do let 1876 – 1877, tedy do doby, kdy v důsledku postupné ztráty svých tří dětí Dvořák prožíval nejtragičtější období svého života. Původní základ skladby nese opusové číslo 28, ale zmíněné události přetvořily skladatelův přístup natolik, že skladbu zcela změnil. Inspirací, ze které čerpal ve své bolesti, byla báseň středověkého františkánského poety Jacoponea da Todi ze 13. století, která líčí utrpení matky Kristovy, stojící pod křížem, na němž umírá její syn. Dvořák rozložil text do deseti částí ve dvou základních oddílech, v nichž k instrumentálnímu základu střídavě a v různých kombinacích použil sólový pěvecký kvartet a smíšený sbor. V prvním díle skladby je převládajícím výrazem bolest a zármutek, ve druhém pak lze nalézt postupné hledání smíření se s tragickým osudem na základě hluboké křesťanské víry ve znovuzrození člověka.
Skladba zaujímá významné místo nejen coby vůbec první projev skladatelovy zbožnosti, ale i v celkovém kontextu české národní hudby, neboť po Janu Dismasi Zelenkovi představuje po dlouhé době další titul, který získal světový význam v oboru duchovní tvorby. Skladba je nepochybně výsledkem vlastního životního prožitku skladatele, a zřejmě především proto je její obsah a umělecká cena naprosto výjimečná. Jedná se o dílo nevšední ušlechtilosti a závažnosti. Dvořákova melodická a harmonická nápaditost zde dostupuje do absolutní slohové čistoty a zcela osobité oduševnělé estetiky. Instrumentace (jak je i jinak skladatelovou typickou předností) disponuje až neuvěřitelně pestrou, nadpozemskou barevností a plasticitou, jež se nijak nezpronevěřuje vkusu a působí přes svůj přesah naprosto přirozeně. Dvořákovo Stabat mater má ve vývoji Dvořákovy skladatelské osobnosti velký význam, ovšem daleko víc je vrcholným, obsahově hlubokým dílem historie české hudby vůbec - je totiž jednou z umělecky nejsilnějších, nejosobitějších a lidsky nejhlouběji cítěných náboženských skladeb.

Co může očekávat účastník obnovy?
-          Uvedení do života skladatele a kontextu vzniku skladby
-          Duchovní výklad textu hymnu Stabat Mater Dolorosa, doplněný biblickými úryvky
-          Navazující poslech jednotlivých částí díla s překladem textu
-          Pozvání na cestu z Temnoty do Světla
-          Rozjímání při poslechu
-          Setkání s věřící duší v hudbě

Během obnovy je možné dohodnout individuálně svátost smíření.

Ke stažení: Duchovni-zamysleni-se.docx, 219 kB; Program-duchovniho-zamysleni1.docx, 11 kB


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2010