Hlavní menu:

22.01.2010 [pátek] - 31.01.2010 [neděle], kategorie: Setkání

Celostátní literární a výtvarná soutěž "Naše rodinná oslava"

Českobudějovická diecéze

Literární a výtvarná soutěž pro děti a mládež na téma: "Naše rodinná oslava" probíhá v rámci Projektu do škol, které Diecézní katechetické středisko při Biskupství českobudějovickém nabízí žákům základních škol a studentům gymnázií již 12 let. Témata projektů jsou vždy vybrány tak, aby mladé generaci pomáhala hledat, nacházet a formulovat odpovědi na aktuální otázky, které

před ně klade současná společnost.

V r. 2010 uplyne 15 let od vyhlášení Mezinárodního roku rodiny. Při této příleţitosti organizuje

Národní centrum pro rodinu celonárodní literární a výtvarnou soutěž pro děti ve věku 5-16 let (ve

čtyřech kategoriích), nad kterou převzalo záštitu také MŠMT (viz příloha). Soutěž má dvě kola:

krajské a národní.

Téma rodina a rodinná oslava je velmi aktuální. Přitom samotný pojem rodina je v dnešní době

pro mnohé, a tím spíše pro děti nepříliš jasný. V každé třídě dnes najdeme žáky/studenty, kteří žijí v neúplné rodině nebo jejich rodiče po rozvodu uzavřeli nová manželství. Dospělí i děti se často obtížně orientují v mnohdy komplikovaných rodinných vztazích. Téma slavení, resp. rodinná oslava však navazuje na pozitivní zážitky člověka v jakémkoli věku a na těch při projektu chceme také stavět, ačkoli se někdy tyto významné události v životě člověka zredukovaly jen na „dávání dárků“ a vyprchal z nich důležitý prvek prožívání rodinného společenství a sounáležitosti. Náš projekt proto přichází posílit vědomí důležitosti rodiny a péče o vztahy v ní. Otevřená diskuze přitom můţe být pro děti příleţitostí obohatit se i o zkušenosti dalších, což přispěje

k ujasnění jejich hodnot. Při práci s tématem je samozřejmě důleţité přistupovat k dětem s velikou

citlivostí a porozuměním vzhledem k jejich rodinnému zázemí. Právě podnět k výtvarné nebo

literární práci na téma Naše rodinná oslava vede k pozitivnímu rozvíjení smyslu a porozumění pro

rodinu a rodinnou oslavu v nejmladší generaci, a to je úkolem nejen na prvém místě rodiny samotné, ale také školy, církve a celé společnosti.

Ke stažení: Projekt-2009-10-Nase-rodinna-oslava3-1.pdf, 205 kB; Tiskova-zprava.doc, 24 kB


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2010