Hlavní menu:

12.12.2019, kategorie: Ohlasy akcí

Z adventního víkendu pro rodiny

Panský dům Rožmitál pod Třemšínem
Z adventního víkendu pro rodiny

Rožmitál pod Třemšínem a víkendové setkání pro rodiny s DCR v zastoupení paní Aleny a Pavla Poláčkových a s panem farářem ČCE Danielem Hellerem.
Opět se sešli známí, dospělí i děti, kteří by se bez příležitostí vytvářených DCR nejen nesešli, ale ani neseznámili. Téma předadventní duchovní obnovy se zrovna „trefilo“ do nedělní slavnosti Krista krále. Ježíš jako král, pastýř, soudce nebo ženich – to byl název našeho víkendu? Vnuk po starozákonním biblistovi Janu Hellerovi sice nemá dle vlastního názoru dědečkovy znalosti, ale s přiměřenou hutností nám předložil konkrétní biblické pasáže, vztahující se právě na Krista v různých rolích. Dozvěděli jsme se, že Pán Ježíš o sobě nikdy nemluvil, jako o králi, leda to připustil před Pilátem, ovšem jen proto, že mu šlo o samotného Piláta. Sám o sobě mluvil jako o Pastýři a v podobenstvích se dále přirovnává k ženichovi, hospodáři, soudci, milosrdnému Otci… 
Jak naše představy o Kristu, o Bohu ovlivňují náš pohled na církev? Rádi bychom ji viděli více jako rodinné společenství než firmu, toužili bychom po důrazu na charitu, ne na její lesk, po investicích do lidí než do staveb (zkušeností je, že spokojení, dobře motivovaní lidé dokáží opravit a pečovat o jakkoliv obrovskou stavbu, projekt). Především jsme si vědomi větší ochoty k vlastní aktivitě z naší strany, ze strany laiků, tedy lidu (ne těch nevzdělaných, jak se často překládá). Mluvili jsme i o Vatikánském koncilu a jeho textu Světlo národům, plus o zapomenuté knize Vladimíra Boublíka Boží lid. Padalo mnoho otázek, mnoho nápadů, vyřkli jsme mnohá povzbuzení a přímluvy. 
A co si odvážíme? “Šampon a mejdlíčka… :)” (přidělená hostům Panského domu). Radost z péče o nás samé, z odpočinku od vlastních domácností.
A taky radost ze společenství. Pohled na Krista, že není král, vždyť i v proroctvích se tomuto politickému slovu vyhýbají a používají hebrejské slovo mošel, což je Vládce. Bůh vládne už nyní, i když nesedí na lidském trůně a dokonce to vypadá, že nechává vládnout zločince. Bůh má s námi se všemi trpělivost a jedná se o čas milosti, dokud vše nebude naplněno, dokud co nejvíce lidí neuzná Ježíše za vládce svého života. Jako Vládce však už dávno nad Zlem vyhrál. A tak se radujeme z naděje na setkání s Ženichem. Čekáme na Jeho příchod jako bezbranného Dítěte, které se vydává všanc, stejně jako na příchod Vládce, kterému se pokloní každé koleno. A do té doby? Pokusíme se motivovat další, aby byli jako Ježíš, tím že sami necháme Ježíše, aby v nás působil. A to skrze 4 sloupy církve: coinonii - společenství, missii - poslání, vyslání, úkol, martyrii - svědectví a diakonii - službu lásky. 

Odvážíme si motivaci ke sdílení naší naděje v důvěryhodném Kristu navzdory naší nedůvěryhodnosti “to dílo, které v nás začal, slíbil, že dokončí…” spolu se sdílením biblických principů jako je např. řešení konfliktů :) (nejprve jdi za ním, mezi čtyřma očima, nedomluvíte-li se, pak teprve přizvi dalšího, co k tomu má co říct…).

Shodli jsme se, že se nám nelíbí křesťanství, které by rádo diktovalo světu, jak má žít, spíše bychom chtěli zažívat křesťanství, které se nabízí, dává světu jako Pán Ježíš. A tak odjíždíme samozřejmě s nejtěžší otázkou pro každého z nás: „Co mohu udělat já? Chci žít křesťanství, které se dává, nebo je jen vyžaduji od druhých?”

Naše děti mají mnoho nových zážitků nejen ze společného hraní a tvoření, ale i ze zodpovědného spoluvytváření odpoledních úkolů a her pro všechny rodiny. Tehdy byla příležitost se venku pěkně vymrazit, a tak s novou energií a vděčností uvítat možnost společně vytvořit adventní věnce, což se většině z nás, tvořit doma jako rodina, nedaří. Během večerního programu dospělých děti stihly zhlédnout kvalitní pohádku Hvězda života , která řeší vliv pověr a astrologie na lidské osudy. 
https://uloz.to/file/sb0ibXdDrtlp/pohadka-hvezda-zivota-avi

Moc milé bylo “doznání” jednoho z účastníků, který o sobě mluví jako o zarytém ateistovi, že se stává hledačem odpovědi na svou otázkou: „Co vy na tom Kristu vidíte?”. A pochvala, že si užívá společenství, které tentokrát okusil teprve po druhé a kde se dá s lidmi mluvit i na jiná témata. “Kde jsou dva nebo tři, jsem mezi vámi,… pojďte a okuste…” tímto vás zvu na jakoukoliv další akci s DCR a všemi námi.                                                       A. Bayerová


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2010