Hlavní menu:

13.02.2019, kategorie: Tématické texty

Právě probíhá Národní týden manželství


Senátor Marek Hilšer, který převzal zášitu nad letošním NTM uvedl ve svém příspěvku, že se
necítí být odborníkem na manželství, „Manželství je idea, kterou nám nemůže
nikdo vnutit, ale která si nás může získat.” a dodal, že doufá, že spolu se svou ženou
Monikou přidají k dosavadním 3 letům manželství ještě řadu dalších v dobrém i zlém, lásce a
úctě, jak si při svatbě slíbili.
Dalším manželským párem na TK byli manželé Güttnerovi, kteří představili kurz
Manželských večerů a pozvali Česko na rande do 70-ti různých míst v ČR. Víceprezident
AMRP , psycholog a poradce Pavel Rataj zmínil potěšující trend nárůstu 1 uzavírání sňatků a
pozval širokou veřejnost na seriál konferencí pořádaný AMRP, která chce otevřít diskusi nad
1 Asociace manželských a rodinných poradců
proměnami vnímání manželské instituce a hodnot s ní spojených. Je manželství stále
atraktivní? První odpovědi může přinést již zítřejší konference AMRP.
Poslanec Parlamentu ČR Aleš Juchelka se podělil o svou vlastní zkušenost z absolvování
kurzu manželských večerů, „Brali jsme to s manželkou jako “refresh” a dobrou investici
do našeho, dnes již 18-letého manželství.” dodal také, že letošní motto “zabijáci
manželství” možná evokuje nějakou rychlou a nenadálou smrt, ale že „Zabijáci manželství,
většinou přichází pomalu, plíživě a skrytě.”. Ústavní soudkyně Kateřina Šimáčková se ve
své profesi setkává s těmi nejhoršími podobami konce manželství, přesto neztrácí víru v tuto
instituci a vnímá ji jako projev svobody, vyzrálosti a zodpovědnosti. „Manželství je výrazem
svobody učinit svobodné rozhodnutí, že na sebe vezmu závazek. Téma svobody v sobě
nese téma zodpovědnosti.” A účinnou obranu proti těžkostem, které musí manželské páry
zdolávat představili také manželé Jiřina a Jan Rosákovi, kteří jsou manželi již více než 40 let.
„Humor, a pokud možno, stejný smysl pro humor skutečně pomáhá.” Koordinátor NTM
Petr Adame poděkoval závěrem partnerům, kteří v letošním ročníku zrealizují ca. 160 akcí po
celé ČR. Ať už jde o různé neziskové či církevní organizace, Síť mateřských center, města
pořádající každoročně různé akce nebo neziskovou organizaci ADRA, která se letos připojila
s projektem “Valentýn, který má smysl”.
Více informací o NTM a akcích je možné nalézt na stránkách
www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzelstvi.


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2010