Hlavní menu:

Podmenu:

  • Spolupracovníci


Spolupracovníci

ing. Bc. Pavel Poláček, jáhen

1984 VŠSE v Plzni
1991 KTF UK v Praze
1993 TF JU v Českých Budějovicích
2014 Kurz Problematika smrti a doprovázení v rámci poskytování služby umírajícím a jejich blízkým
příprava na manželství, Remedium Praha
2017 Rodinné poradenství, Prevcentrum Praha

Příprava na manželství, Rodinné poradenství  
t.č.731402980

Alena Pikhartová, PhD.
2005 PF UK v Praze, psychologie-speciální pedagogika
2009 FF UK v Praze, klinická psychologie
2014 PF UK v Praze PhD. v oboru pedagogická psychologie 
2005 Kurz taneční a pohybové terapie 
2006 Kurz neverbálních technik
2011 Seminář Montessori pedagogiky (Mgr. Lucie Černická)
2012 Kurz Feuersteinova instrumentálního obohacování
2013 Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou – Maxík 2
2017 Hlubinně psychologický výklad Bible - základy hagioterapie
2017 – dosud - Psychodynamický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii

MUDr. Šárka Pfauserová
Projekt Nejste sami - pro rodiče a sourozence po ztrátě dítěte

Bc. Lenka Pražáková a MUDr. Petr Pražák
poradenství PPR
t.č. 728 948 154


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2010