Hlavní menu:

Podmenu:O nás

Strom a rodinaDiecézní centrum pro rodinu v Českých Budějovicích je otevřeno bez rozdílu každé rodině, která bude mít zájem. Rodina je velké obdarování pro každého člověka. Chceme ji doprovázet na její cestě se všemi radostmi i možnými úskalími a obtížnými životními situacemi.

Poskytujeme vzdělávací programy na podporu harmonického partnerství, manželství a rodičovství, včetně přípravy na manželství a rodičovství. Nabízíme programy na podporu fungující rodiny, pracujeme rovněž s rodinami problematickými, neúplnými a se seniory. V programech umožňujeme integraci rodin s postiženými dětmi.

Nabízíme psychologické poradenské služby manželům, rodičům, mladým lidem v otázkách vztahů v partnerství a v rodině a seniorům.

Spolupracujeme s dalšími centry pro rodinu z celé České republiky, začleněnými v Asociaci center pro rodinu (ACER), dále s Rodinným svazem. Na místní úrovni kooperujeme s ostatními neziskovými organizacemi zaměřenými na rodinu (viz odkazy).


Diecézní centrum pro rodinu při Biskupství českobudějovickém je církevní právnickou osobou.

Máte- li s naší dosavadní činností pro rodiny a manžele dobré zkušenosti a chcete- li je podpořit, nabízíme vám číslo našeho účtu 4200180403/6800. Dary je možné odepisovat z daní.

 

Chceme povzbudit setkávání rodin, jejich sdílení a vzájemnou lidskou podporu. Cílem je posílit a prohloubit rodinný život ve vztazích i v duchovní oblasti.

DCR je připraveno naslouchat vašim podnětům a potřebám.

Těšíme se na setkání s vámi.


© Design, redakční systém: Webdesignum.cz 2008 - 2010